Du lịch - Lữ hành

Đăng ký | Thêm dịch vụ | Tạo kênh Bán | Bán hàng (B2B, B2BC | Liên kết, Liên minh | Đại lí

Quản trị & Kinh doanh Du lịch trực tuyến giúp doanh nghiệp phát triển X3 trong thời gian tới. Với Nền tảng số iTourism, đang kết nối với hơn +2000 doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp của bạn có thể kết nối, phát triển hệ thống đại lý ngay trên hệ thống hoàn toàn miễn phí.

Những tính năng vượt trội trong

Quản lý danh sách loại hình Doanh nghiệp Lữ hành (hoặc phạm vi kinh doanh dịch vụ Lữ hành) theo quy định của Luật Du lịch Việt Nam. Bao gồm:

- Doanh nghiệp Lữ hành Quốc tế

- Doanh nghiệp Lữ hành Nội địa

- Doanh nghiệp Lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài