Du lịch - Lữ hành

Đăng ký | Thêm dịch vụ | Tạo kênh Bán | Bán hàng (B2B, B2BC | Liên kết, Liên minh | Đại lí

Quản lý danh sách loại hình Doanh nghiệp Lữ hành (hoặc phạm vi kinh doanh dịch vụ Lữ hành) theo quy định của Luật Du lịch Việt Nam. Bao gồm:

- Doanh nghiệp Lữ hành Quốc tế

- Doanh nghiệp Lữ hành Nội địa

- Doanh nghiệp Lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài