Cơ sở Lưu trú

Đăng ký | Thêm Cơ sở Lưu trú | Tạo kênh Bán

Quản lý danh sách loại hình Cơ sở Lưu trú theo quy định của Luật Du lịch Việt Nam. Bao gồm:

  1. Khách sạn
  2. Biệt thự du lịch
  3. Căn hộ du lịch
  4. Tàu thủy lưu trú du lịch
  5. Nhà nghỉ du lịch
  6. Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê
  7. Bãi cắm trại du lịch
  8. Các cơ sở lưu trú du lịch khác.