Doanh nghiệp

LỮ HÀNH | LƯU TRÚ | VẬN CHUYỂN | DỊCH VỤ KHÁC

Hệ thống CSDL Doanh nghiệp Du lịch trên toàn quốc, tình trạng cấp phép, tình trạng hoạt động và thông tin khác, thúc đẩy tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch với Doanh nghiệp mà còn kiến tạo không gian kết nối hợp tác, triển khai chiến dịch kinh doanh du lịch trên môi trường số.

  • Cập nhật thời gian thực (Real-time) hoạt động của Doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi dựa trên nền tảng Điện toán đám mây
  • Quản lý dữ liệu Tập trung, Minh bạch và Hiệu quả
  • Tăng cường kết nối, tương tác 2 chiều với Doanh nghiệp trong nội bộ nền tảng tích hợp API Syn
  • Tạo dựng môi trường quản lý doanh nghiệp thông minh và tối ưu với giải pháp iTourism