Bắt đầu

Hệ thống chỉ chấp nhận cho người dùng chủ động tạo tài khoản ở Cấp Doanh nghiệp và Khách du lịch. Cấp Địa phương và các Tổ chức du lịch cần sử dụng Form đăng ký để được hỗ trợ từ Cán bộ hỗ trợ Nền tảng iTourism

A. YÊU CẦU THÔNG TIN

1. Điều kiện

Nền tảng Siêu kết nối Doanh nghiệp Du lịch - iTouirsm có thể cung cấp cho Doanh nghiệp dịch vụ đăng ký trực tuyến miễn phí. Bạn có thể tham gia nếu đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp luật về Doanh nghiệp và đầu tư

 • Có Giấy phép Lữ hành đối với loại hình Doanh nghiệp Lữ hành

 • Có Giấy phép kinh doanh theo ngành nghề đối với các loại hình Doanh nghiệp khác

- Cơ sở lưu trú,

- Vận chuyển du lịch,

- Dịch vụ du lịch khác...)

2. Điều kiện bắt buộc

Chúng tôi cần thông tin để xác minh Doanh nghiệp hoặc Cá nhân của bạn nhằm mục đích làm minh bạch và cũng là mục tiêu của nền tảng.


B. TẠO TÀI KHOẢN

Tạo một tài khoản miễn phí với việc Đăng ký trên Nền tảng iTourism!

Bước 1: Khai báo thông tin Doanh nghiệp

 • Tên Doanh nghiệp: Tên đầy đủ của doanh nghiệp

 • Mã số thuế: Mã đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tối thiểu 10 chữ số

 • Email: Email của doanh nghiệp, sử dụng để tạo tài khoản cho doanh nghiệp trên nền tảng

 • Số điện thoại: Số điện thoại của doanh nghiệp, tối thiểu 10 chữ số

Bước 2: Xác thực thông tin & Tạo tài khoản

Trên nền tảng được đồng bộ dữ liệu từ Sở du lịch, Hiệp hội du lịch, Câu lạc bộ du lịch địa phương, vì thế chúng tôi lưu ý đối với người đăng ký khi nhập thông tin Doanh nghiệp - Cá nhân trên Nền tảng như sau:

TRƯỜNG HỢP 1: Thông tin Doanh nghiệp đã tồn tại trên nền tảng

+ Bước 1: Lựa chọn Doanh nghiệp của bạn (Với Doanh nghiệp đã có user, chọn 1 user trực thuộc doanh nghiệp đó)

+ Bước 2: Click vào nút "Tiếp tục" để sang bước Tạo tài khoản

TRƯỜNG HỢP 2: Thông tin Doanh nghiệp chưa tồn tại trên nền tảng

+Bước 1: Truy cập email bạn vừa đăng ký và click vào link xác thực để sang bước Tạo tài khoản

+ Bước 2: Tạo tài khoản

 • Tên đăng nhập: Mặc định là email bạn đã nhập trước đó

 • Mật khẩu: Mật khẩu cần có tối thiểu 6 ký tự

 • Nhập lại mật khẩu: Nhập lại chính xác mật khẩu bạn vừa tạo

Nhấn "Xác nhận" để hoàn tất Tạo tài khoản.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ

Truy cập tài khoản iTourism của bạn và hoàn thiện hồ sơ doanh nghiệp.

Nếu cần thêm thông tin hỗ trợ, bạn có thể tìm câu trả lời tại đây.

Bước 4: Loại hình doanh nghiệp

a. Truy cập Loại hình Doanh nghiệp Lữ hành

b. Nhấn chọn vào hộp kiểm loại hình tương ứng với phạm vi kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp

c. Nhấn "Lưu lại" để hoàn tất.

Bước 5: Thêm mới, điều chỉnh Giấy phép

Giấy phép Lữ hành hay chứng nhận cho phép cá nhân/ tổ chức hoạt động kinh doanh lữ hành khi đã đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Pháp luật hiện hành. Chức năng quản lý Giấy phép Lữ hành trên Nền tảng iTourism chỉ được áp dụng đối với doanh nghiệp có Loại hình doanh nghiệp là Lữ hành và đã được xác thực bởi cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

Để thêm mới hoặc điều chỉnh thông tin Giấy phép Lữ hành, thực hiện thao tác như sau:

1. Truy cập trang quản trị Giấy phép Lữ hành

2. Nhấn nút "Sửa" để mở trình chỉnh sửa.

 • Số giấy phép: Mã số giấy phép Lữ hành Quốc tế hoặc Mã số giấy phép Lữ hành Nội địa
 • Ngày cấp phép: Thời gian cấp phép được thể hiện trên giấy phép
 • File giấy phép: File tài liệu (PNG, JPG, JPEG, PDF) về giấy phép

3. Nhấn "Lưu" để hoàn tất.

----------------------

Update 20/12/2022