Quốc gia

Quốc gia | Cấp địa phương | Tổ chức Du lịch | Doanh nghiệp | Khách du lịch

Lưu ý: Cấp Địa phương và các Tổ chức du lịch cần sử dụng Form đăng ký để được hỗ trợ từ Cán bộ hỗ trợ từ Nền tảng iTourism

Ngành Du lịch Việt Nam đang triển khai nhiều hoạt động số hóa trong bối cảnh CMCN 4.0 tác động mạnh mẽ hiện nay. Tuy nhiên, những hoạt động này còn rời rạc và chưa phát huy tối đa hiệu quả do cơ sở dữ liệu chưa được Kết nối, Chia sẻ và Đồng nhất. Dẫn đến quá trình quản lý, kiểm soát, thống kê dữ liệu ngành và đưa ra chiến lược phát triển Du lịch gặp nhiều khó khăn hơn.

Nền tảng iTourism - Giải pháp tối ưu và được thiết kế thành Trung tâm Dữ liệu IOC về CSLD Doanh nghiệp, các hoạt động du lịch trên cả nước, bao gồm:

A. CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH

1. Cơ quan quản lý

 • Cấp địa phương
 • Hội, Hiệp hội, CLB du lịch

2. Doanh nghiệp

3. Chia sẻ & Kết nối

 • Tài nguyên Du lịch
 • Hướng dẫn viên Du lịch
 • Dịch vụ
 • Khách du lịch

B. TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG

1. Doanh nghiệp

 • Du lịch - Lữ hành: Thống kê dựa trên dữ liệu lớn, thường xuyên, liên tục bởi Doanh nghiệp
- Tình trạng hoạt động (UP - DOWN), (CLOSE - OPEN)
- Số lượng Doanh nghiệp Lữ hành tham gia/ đăng ký mới trong năm. Được chia theo 3 nhóm loại hình: (1) Nội địa, (2) Inbound & Outbound, (3) Vốn đầu tư nước ngoài.
- Doanh nghiệp Lữ hành mới trong năm theo 2 nhóm: (1) Cấp mới, (2) Tạm dừng.
- Doanh thu khách, Thị trường
 • Cơ sở Lưu trú
 • Vận chuyển
 • Kinh doanh Vé
 • Dịch vụ khác....

2. Khách du lịch:

Đưa ra biểu đồ về số lượng khách du lịch trong 6 tháng gần nhất (Khách quốc tế đến, Khách du lịch nội địa và Khách du lịch ra nước ngoài)

3. Thị trường khách du lịch:

Thị trường khách du lịch theo vùng, lãnh thổ.

3. Cơ sở Lưu trú: Tổng số lượng Cơ sở Lưu trú trên toàn quốc. Được chia theo 8 nhóm loại hình: (1) Khách sạn, (2) Biệt thự du lịch, (3) Căn hộ du lịch, (4) Tàu thuỷ lưu trú du lịch, (5) Nhà nghỉ du lịch, (6) Nhà ở có phòng cho thuê, (7) Bãi cắm trại du lịch, (8) Cơ sở lưu trú du lịch khác.

4. Hướng dẫn viên: Tình trạng hoạt động của hơn 30 ngàn HDV, cũng như Doanh thu và tần suất hoạt động theo Dẫn tour/Tổng số lượng. Biểu đồ thể hiện số lượng và tỷ lệ Hướng dẫn viên du lịch trên toàn quốc. Được chia theo 3 nhóm: (1) Hướng dẫn viên Quốc tế, (2) Hướng dẫn viên Nội địa, (3) Hướng dẫn viên tại điểm.

5. Tài nguyên Du lịch: Thống kê, đánh giá Tài nguyên Du lịch trên toàn quốc. Được chia theo 3 nhóm loại hình: (1) Tài nguyên du lịch thiên nhiên, (2) Tài nguyên du lịch văn hoá, (3) Tài nguyên du lịch xã hội.

C. HỖ TRỢ KHÁC...

 • Sự kiện - Xúc tiến
 • Thông báo - Quảng bá
 • Ý kiến - Góp ý từ Doanh nghiệp
 • Báo cáo kinh doanh
 • Kết nối API + Minisite,...v..v…

Update 20/12/2022