Vận chuyển Du lịch

Quản lý danh sách loại hình Vận chuyển Du lịch. Bao gồm:

- Vận chuyển hàng không

- Vận chuyển đường bộ

- Vận chuyển đường sắt

- Vận chuyển đường thuỷ

Đăng ký xác thực Loại hình Doanh nghiệp

Bước 1: Truy cập Loại hình Vận chuyển Du lịch

Bước 2: Nhấn chọn vào hộp kiểm loại hình Vận chuyển Du lịch tương ứng của Doanh nghiệp

Bước 3: Nhập thông tin chi tiết cho loại hình.

- Vận chuyển đường bộ

+ Xe dưới 9 chỗ

+ Xe 9 - 16 chỗ

+ Xe 16 - 32 chỗ

+ Xe trên 32 chỗ

Them loai hinh van chuyen du lich

Bước 4: Nhấn "Lưu" để hoàn tất.

Thêm mới, điều chỉnh Giấy phép

Chức năng quản lý Giấy phép trên Nền tảng iTourism chỉ được áp dụng đối với doanh nghiệp có Loại hình doanh nghiệp là Vận chuyển Du lịch và đã được xác thực bởi cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

Để thêm mới hoặc điều chỉnh thông tin Giấy phép, thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập trang quản trị Giấy phép

Bước 2: Nhấn nút "Sửa" để mở trình chỉnh sửa.

- Số giấy phép: Mã số giấy phép

- Ngày cấp phép: Thời gian cấp phép được thể hiện trên giấy phép

- File giấy phép: File tài liệu (PNG, JPG, JPEG, PDF) về giấy phép

Giay phep van chuyen

Bước 3: Nhấn "Lưu" để hoàn tất.