Ứng dụng & Quy trình

Người dùng cần truy cập hướng dẫn Quy trình tham gia để có cái nhìn tổng quan và tham gia hệ thống đúng vai trò mình mong muốn.

Hiện tại hệ thống có cả môi trường Web Base và Mobile Appp, vì thế người dùng có thể tùy chọn môi trường ứng dụng

Bước 1: Hãy chọn Module bạn sẽ tham gia theo link dưới đây.

  1. Quốc gia
  2. Quản lý địa phương
  3. Tổ chức Du lịch
  4. Doanh nghiệp
  5. Khách du lịch

Bước 2: Tạo 01 tài khoản

Cap Quoc gia

Update 20/12/2022