Ứng dụng & Quy trình

Bạn sẽ bắt đầu bằng việc Bạn xác định bạn đang ở vị trí nào trong mô hình dưới đây. Việc xác định CẤP độ tham gia trên Nền tảng là rất quan trọng cho tổ chức của bạn.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ bạn để đạt được mong muốn đó, vậy bạn là ai?

  1. Quốc gia
  2. Cấp địa phương
  3. Tổ chức Du lịch
  4. Doanh nghiệp
  5. Khách du lịch

Cap Quoc gia

Update 20/12/2022