Dịch vụ Du lịch khác

Quản lý danh sách loại hình Doanh nghiệp kinh doanh Dịch vụ Du lịch khác theo quy định của Luật Du lịch Việt Nam. Bao gồm:

- Điểm tham quan

- Dịch vụ ăn uống

- Dịch vụ mua sắm

- Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ

- Dịch vụ thể thao, vui chơi, giải trí

- Dịch vụ văn hoá

- Dịch vụ khác

Đăng ký xác thực Loại hình Doanh nghiệp

Bước 1: Truy cập Loại hình Dịch vụ Du lịch khác

Bước 2: Nhấn chọn vào hộp kiểm loại hình Vận chuyển Du lịch tương ứng của Doanh nghiệp

Bước 3: Nhập thông tin chi tiết cho loại hình.

- Quy mô: Số lượng cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp

Them dich vu du lich khac

Bước 4: Nhấn "Lưu" để hoàn tất.

Thêm mới, điều chỉnh Giấy phép

Chức năng quản lý Giấy phép trên Nền tảng iTourism chỉ được áp dụng đối với doanh nghiệp có Loại hình doanh nghiệp kinh doanh Dịch vụ Du lịch khác và đã được xác thực bởi cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

Để thêm mới hoặc điều chỉnh thông tin Giấy phép, thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập trang quản trị Giấy phép

Bước 2: Nhấn nút "Sửa" để mở trình chỉnh sửa.

- Số giấy phép: Mã số giấy phép

- Ngày cấp phép: Thời gian cấp phép được thể hiện trên giấy phép

- File giấy phép: File tài liệu (PNG, JPG, JPEG, PDF) về giấy phép

Giay phep dich vu du lich khac

Bước 3: Nhấn "Lưu" để hoàn tất.