Tài nguyên Du lịch

Thêm mới | Khảo sát | Phân loại - Nhóm tài nguyên

iTourismID - Hệ thống số hóa dữ liệu Điểm đến - Khu điểm du lịch tích hợp với trên Nền tảng số iTourism tập trung nguồn lực để hình thành CSDL tài nguyên Du lịch có tính liên kết, đặt nền móng cho các hoạt động quản lý của điểm đến (DMOs - Cơ quan quản lý) các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đặt dịch vụ của khách du lịch.

Module cho phép quản lý CSDL đánh giá, thống kê hàng chục ngàn Tài nguyên trên toàn quốc, phân bổ theo các Loại hình tài nguyên, Nhóm tài nguyên, Nhóm điểm đến, Nhóm khu du lịch, Danh hiệu điểm đến đạt được và phân bổ theo từng địa phương.

Bao gồm:

  • Tài nguyên du lịch thiên nhiên: bao gồm các yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái, cảnh quan tự nhiên đang được khai thác hoặc có thể được sử dụng phục vụ mục đích du lịch.

  • Tài nguyên du lịch văn hoá: bao gồm các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội do con người đương đại tổ chức cũng tạo ra sức hấp dẫn để thu hút khách du lịch.

  • Tài nguyên du lịch xã hội: bao gồm các đối tượng, hiện tượng do con người tạo ra trong quá trình phát triển có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

2 CÁCH ĐỂ ĐƠN VỊ QUẢN LÝ LÝ TRUY CẬP

A. Truy cập & Tải ứng dụng iTourismDX miễn phí trên AppStore - CH Play bằng cách quét QR dưới đây

Bước 1: Tải ứng dụng theo mã QR dưới đây

Quét QR để tham gia

Tải ngay ứng dụng iTourismDX

Bước 2: Tại màn hình người dùng, truy cập chức năng Tài khoản tại góc phải dưới màn hình ứng dụng

Bước 3: Chọn chức năng Đăng nhập/Đăng ký trên TOP của màn hình

Bước 4: nhấn Quản lý truy cập tại đáy màn hình, tại màn hình tiếp theo bạn chọn Tổ chức quản lí điểm đến

Ghi chú:

  • Sử dụng tài khoản đã được cấp để truy cập
  • Tài khoản truy cập được cấp bỏi Cơ quan quản lý trực tiếp và được bảo mật 2 lớp

Chọn chức năng Tổ chức quản lí điểm đến

B. Đối với các chủ thể Doanh nghiệp - CẦN TRUY CẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ DÀNH RIÊNG

  • Doanh nghiệp - Cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch
  • Doanh nghiệp tham gia và trực thuộc Hiệp hội/CLB du lịch trên toàn quốc

=> Hướng dẫn