Quy trình tham gia

Hệ thống cho phép người dùng với các vai trò như

  1. Du khách
  2. Doanh nghiệp - Cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch
  3. Doanh nghiệp tham gia và trực thuộc Hiệp hội/CLD du lịch trên toàn quốc
  4. Cơ quan Quản lý, xúc tiến - Quảng bá du lịch địa phương & Quốc gia

A. Truy cập & Tải ứng dụng iTourismDX miễn phí trên AppStore - CH Play bằng cách quét QR dưới đây

Quét QR để tham gia

Tải ngay ứng dụng iTourismDX

B. Đối với các chủ thể Doanh nghiệp - CẦN TRUY CẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ DÀNH RIÊNG

  • Doanh nghiệp - Cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch
  • Doanh nghiệp tham gia và trực thuộc Hiệp hội/CLB du lịch trên toàn quốc

=> Hướng dẫn

C. Đối với các chủ thể Quản lý địa phương, Hiệp hội du lịch địa phương, Câu lạc bộ Du lịch - CẦN TRUY CẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ DÀNH RIÊNG

  • Cơ quan Quản lý, xúc tiến - Quảng bá du lịch địa phương & Quốc gia

=> Hướng dẫn

D. Đối với Du khách

  • Người đăng ký cá nhân tìm hiểu, tham quan VR360 hay booking các Sản phẩm trên hệ thống

=> Hướng dẫn

update 16/01/2024