Điều kiện tham gia

Nền tảng số iTouirsm hỗ trợ Siêu kết nối cho các Doanh nghiệp Du lịch hoạt động tại Việt Nam có đủ điều kiện kinh doanh theo pháp luật tại Việt Nam.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

1. Đối với Công ty Du lịch

  • Công ty Lữ hành: phải Giấy phép Lữ hành theo Quy định pháp luật Việt Nam quy định
  • Doanh nghiệp Dịch vụ khác: Tùy vào loại hình kinh doanh mà hệ thống sẽ yêu cầu bạn phải có giấy phép mới tiếp cận được Dịch vụ của hệ thống

Lưu ý: Nhân sự đại diện: Người đại diện đăng ký với hệ thống cần phải có Họ & Tên, Email, Số điện thoại, Vai trò tại Doanh nghiệp

Xem đăng ký tham gia

Yêu cầu bắt buộc: Doanh nghiệp cần có giấy phép theo Quy định của pháp luật Việt Nam

2. Đối với Hội & Hiệp hội, CLB du lịch cần có:

  • Quyết định thành lập
  • Điều lệ hoạt động & Quy định thu Phí & hội phí của Hội viên rõ ràng
  • Ban chấp hành để vận hành hội

Lưu ý: Nhân sự đại diện: Người đại diện đăng ký với hệ thống cần phải có Họ & Tên, Email, Số điện thoại, Vai trò tại Doanh nghiệp

Xem đăng ký tham gia

Hội & Hiệp hội cần tối thiểu 01 thành viên có thể đại diện đăng ký với Nền tảng để tạo user đầu tiên cho việc truy cập và khai báo các thông tin của Hội trước khi kích hoạt các chức năng hỗ trợ Quản lý Hội & Hiệp hội, CLB.

3. Đối với Cơ quan Quản lý điểm đến (DMOs)

Phải có giấy phép Kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ, Quyết định thành lập đối với Sở du lịch, TTXT du lịch địa phương

Lưu ý: Nhân sự đại diện: Người đại diện đăng ký với hệ thống cần phải có Họ & Tên, Email, Số điện thoại, Vai trò tại Doanh nghiệp

Xem đăng ký tham gia

Tương tự như Hội & Hiệp hội, CLB Du lịch thì cần tối thiểu 01 thành viên có thể đại diện đăng ký với Nền tảng để tạo user đầu tiên cho việc truy cập và khai báo các thông tin của Cơ quan Quản lý trước khi kích hoạt các chức năng hỗ trợ Quản lý.
4. Đối với Du khách.
Là người đi du lịch, người dùng có nhu cầu nghiên cứu - tìm hiểu thông tin Du lịch Việt Nam và Thế giới. Sủ dụng máy điện thoại di động thông minh, Truy cập & Tải ứng dụng ilooca miễn phí trên AppStore - CH Play bằng cách quét QR dưới đây
Ứng dụng ilooca
Tải ứng dụng ilooca
Nếu bạn gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình đăng ký hay sử dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời mọi khó khăn trong mọi thời gian sử dụng.
Update: 16/01/2024