OneGuide

Hướng Dẫn Viên
Sẵn sàng trải nghiệm Oneguide - MẠNG HƯỚNG DẪN VIÊN & DOANH NGHIỆP DU LỊCH
Tải ứng dụng Oneguide về điện thoại của bạn để tham gia vào mạng xã hội dành riêng cho ngành Du lịch

Hệ thống Hướng Dẫn Viên (HDV) cung cấp dữ liệu phục vụ cho công việc Điều hành HDV trong suốt quá trình tổ chức Dịch vụ Tour thực hiện. Vì thế, bạn cần định nghĩa HDV như 1 nhà cung cấp. Bạn có thể tạo Doanh nghiệp của bạn là nhà cung cấp dịch vụ HDV này trong hệ thống để giúp người Điều hành có thể tìm thấy được HDV khi điều hành.