Tổng quan hệ thống

iTourism là Nền tảng siêu kết nối được thiết kế với định hướng ưu tiên trong hệ sinh thái chuyển đổi số doanh nghiệp bằng giải pháp tối ưu tiếp thị, tăng trưởng kinh doanh, bằng các giải pháp công nghệ liên kết.

iTourism được thiết kế với mục tiêu hỗ trợ Doanh nghiệp Du lịch các giải pháp kết nối, thúc đẩy bán hàng, giúp tăng cường sự tương tác giữa Doanh nghiệp Du lịch với hệ thống Đại lý Du lịch, Hiệp hội Du lịch, cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch và khách hàng. Đồng thời, phủ sóng thương hiệu doanh nghiệp trên toàn thị trường, dẫn dắt và thúc đẩy hành trình Chuyển đổi số Doanh nghiệp. Bao gồm:

 • Profile Doanh nghiệp
 • Loại hình doanh nghiệp
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Booking
 • Khuyến mãi
 • Marketplace (B2B, B2C)
 • Phí Hội viên
 • Báo cáo kinh doanh
 • Sự kiện - Xúc tiến
 • Thông báo
 • Ý kiến Doanh nghiệp
 • Minisite + BEA (Booking Engine Account)
 • Công nợ Đại lý, Khách hàng